Leden

Afspraken gebruik verenigingsgebouw

Sleutel

De sleutel van het verenigingsgebouw is in beheer bij het bestuur.
De barcommissaris van dienst kan de sleutel van het verenigingsgebouw voor de dienst bij het bestuur ophalen en levert deze na de dienst weer bij het bestuur in.
In geval dat, in overleg met het bestuur, de sleutel aan een volgende barcommissaris wordt doorgegeven dan worden alle barcommissarissen daarvan direct op de hoogte gesteld.

Barcommissarissen

Het bestuur installeert barcommissarissen en publiceert een lijst onder de leden.
Alle bestuursleden zijn uit hoofde van hun bestuursfunctie barcommissaris.

Gebruik verenigingsgebouw

Het verenigingsgebouw kan worden gebruikt als er een barcommissaris aanwezig is.
Een lid (groep leden) die het verenigingsgebouw wil gebruiken vraagt een barcommissaris of deze een dienst wil verzorgen.
Voor het gebruik van het verenigingsgebouw voor een evenement (thema avond, training, vergadering o.i.d.) vraagt de organisator dit min. 1 week voor het gewenste gebruik aan bij het bestuur. Het bestuur stemt af met de beheerder van HSV de Brasem.
De barcommissaris is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het verenigingsgebouw en verzorgt de bar en de verkoop van consumpties.
De barcommissaris meldt bij het bestuur wanneer er voorraad ontbreekt zodat deze aangevuld kan worden.
De barcommissaris meldt in het logboek wanneer er bij opening van het verenigingsgebouw iets opvallends is. Bij grotere zaken wordt het bestuur gebeld voor overleg.

Afrekenen consumpties

De consumpties kunnen alleen worden afgerekend d.m.v. een consumptiebonnen kaart, er kan niet op een andere manier worden afgerekend.
De prijs van een consumptiebon is door de algemene vergadering vastgesteld op € 0,70
De consumptiebonnenkaarten zijn alleen te verkrijgen via de penningmeester van het bestuur.
Bij de bar is een prijslijst beschikbaar met het aantal bonnen per consumptie.
Op de consumptiebonnenkaart worden de gebruikte bonnen door de barcommissaris afgestreept. Een opgebruikte consumptiebonnenkaart wordt ingenomen en aan de penningmeester van het bestuur overhandigd.

Logboek

De barcommissaris van dienst tekent direct na het openen van het verenigingsgebouw het logboek (datum, begintijd, doel, naam).
De barcommissaris van dienst tekent direct voor het sluiten van het verenigingsgebouw het logboek (eindtijd)
Wanneer de barcommissaris van dienst tussentijds de dienst overgeeft dan tekent deze het logboek (overdracht tijd, naam)

Huishoudelijke regels verenigingsgebouw

De barcommissaris zorgt er voor dat de verwarming van het verenigingsgebouw bij betreden zo nodig warmer wordt gezet en bij vertrek weer op 15 graden wordt teruggezet.
De barcommissaris zorgt er voor dat het verenigingsgebouw schoon en opgeruimd wordt achtergelaten.
De barcommissaris zorgt er voor dat voor het afsluiten van het verenigingsgebouw alle lichten uit zijn, de rolgordijnen weer naar beneden zijn gedaan, de stekker van de waterkoker en het koffiezetapparaat uit het stopcontact zijn, de terrasdeuren zijn afgesloten en de tussendeur dicht is.
Zo nodig wordt in het logboek een checklist opgenomen.
Het verenigingsgebouw wordt alleen betreden in droge (en schone) kleding. Na het sporten wordt zo nodig eerst omgekleed.

Taakverdeling

In de voorgaande tekst zijn taken toebedeeld. Hieronder ziet u wie de taken op zich hebben genomen.

 1. Robert Leeuwestein de beheerder van de sleutel.
 2. Robert Leeuwestein het aanspreekpunt voor het gebruik van het verenigingsgebouw.
 3. Loes Daniels het aanspreekpunt voor de voorraden en de inkoop.
 4. Loes Daniels het aanspreekpunt voor de verkoop van consumptiebonnenkaarten

Barcommissarisen

 • Karolien Visser
 • Marijke Mulders
 • Elte-Jan Visser
 • Loes Daniels
 • Robert Leeuwestein
 • Stephan Regtien
 • Rigo Heldoorn
 • Sandra van Zaal
 • Adriënne Huizer
 • Hilde Bruins
 • Tine Geven

Voor contactgegevens zie de ledenlijst.

Contact | Algemeen e-mailadres: info@rkvhetanker.nl Copyright © Roei- en Kanovereniging “Het Anker” 2012-2021